Rekolekcje wielkopostne 2020 – wstęp

…Przedziwna jest ta alternatywa – głód, wojna, zaraza… Żadna z tych rzeczywistości nie jest do zaakceptowania – Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie…
Dawid wybiera zarazę, bo ona jest całkowicie w rękach Pana. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę!…

Rekolekcje – wstęp     (audio)                                             Tekst

Rekolekcje wielkopostne 2020 – zaproszenie

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz przygotował rekolekcje, tym razem dłuższe, bo liczące 10 części. Pierwsza zostanie opublikowana w najbliższą sobotę. Dziś zaproszenie:

Zaproszenie na rekolekcje   (audio)                              Tekst

Prof. Piotr Czauderna: Refleksja na czas zarazy

Nie zdajemy jeszcze sobie dziś sprawy z dalekosiężnych konsekwencji nadejścia epidemii koronawirusa, zwanego prawidłowo SARS-CoV-2, bo w rzeczywistości koronawirusów jest wiele. Nie wiemy jeszcze jak mocno przeorana zostaną ludzka świadomość i postrzeganie świata, stosunki społeczne i ekonomiczne. Może niektórzy z nas już to przeczuwają, że świat, w którym się znajdziemy za kilka – kilkanaście miesięcy, bo tyle potrwa pewnie epidemia, nie będzie już taki sam. więcej

R.I.P

Naszemu drogiemu Przyjacielowi i Koledze klubowemu
dr. Henrykowi Krzyżanowskiemu
najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci
Małżonki
składa społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

O misji mediów publicznych

 

Oświadczenie w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

4 marca br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w bulwersującej sprawie Hansa G., niemieckiego przedsiębiorcy, prowadzącego swą firmę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zatrudniającego polskich pracowników – a zarazem niekryjącego się z rasistowskimi uprzedzeniami wobec Polaków, definiującego się niedwuznacznie jako zwolennik ludobójczych praktyk Hitlera. więcej

Apel do Prezydenta RP o podpisanie ustawy

rekompensującej mediom publicznym straty z tytułu nieopłaconego abonamentu

Polacy o poglądach tradycyjnych, konserwatywnych, dla których polskość, chrześcijaństwo i tradycyjna rodzina są najwyższą wartością, nie mieli po 1989 roku możliwości prezentowania swoich poglądów. Jakiekolwiek próby przedstawienia ich punktu widzenia na rozwój kraju kwitowane były obraźliwymi określeniami: ciemnogród, wrogowie postępu, nacjonaliści, faszyści, polscy antysemici, itp. Później określano ich mianem moherów, bydła, szarańczy, watahy, zrównując ze zwierzętami nie zasługującymi na uwagę. więcej

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020

O nowej książce prof. Grzegorza Kucharczyka

Prof. Grzegorz Kucharczyk o rewolucjach przeciw duchownym

Historia wolnomularstwa rozpoczyna się w epoce oświecenia. Odgrywała wtedy rolę religii zastępczej dla intelektualnych i politycznych elit odrzucających wiarę chrześcijańską, która przez wieki kształtowała kulturowe oblicze Europy. W lożach spotykają się nie tylko czołowi przedstawiciele „wieku świateł” na czele z Wolterem i encyklopedystami, ale również przedstawiciele Ancien régime’u (Ludwik XVI, a nawet późniejszy „doktor kontrrewolucji” Józef de Maistre). Miarą kryzysu było to, że wolnomularstwo zaczęło przenikać w szeregi osiemnastowiecznego Kościoła, mimo że orzeczenia kolejnych papieży nie pozostawiały wątpliwości co do tego, że katolik nie może należeć lub wspierać masonerii… Cały tekst tutaj.